Home

ROPA Dienstverlening

Evenementenzorg heeft tot doel deelnemers, bezoekers en medewerkers van een evenement te voorzien van adequate eerste hulp en medische zorg die is afgestemd op de specifieke omstandigheden en risico’s van het evenement en zoals vereist in de evenementenvergunning.
Wanneer aandoeningen en letsels ter plaatse behandeld kunnen worden, wordt hiermee de reguliere zorgcapaciteit ontlast.
Bij risicovolle evenementen biedt evenementenzorg de mogelijkheid om in een vroeg stadium zorg te verlenen. Hiermee kan verergering van letsel, invaliditeit en overlijden beperkt of voorkomen worden.
Evenementenzorg moet aansluiten aan en ten dienste staan van optimale ketenzorg. Het is essentieel dat bij risicovolle evenementen vooraf ketenafspraken worden gemaakt.

Doelstellingen:
* definiëren goede evenementenzorg
* vaststellen termen en definities rondom evenementenzorg
* normen stellen voor zorg op evenementen
* helderheid verschaffen over verantwoordelijkheden
* kaders stellen rondom bevoegd- en bekwaamheid
* borgen van patiëntveiligheid
* kwaliteit en veiligheid toetsbaar maken

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hallo, mijn naam is Coby.

Vanaf de oprichting van Ropa- dienstverlening, heb ik als hulpverlener meegewerkt en de PR verzorgd. Het was een voorrecht en een plezier om dit te mogen doen, maar om gezondheidsredenen heb ik moeten besluiten om te stoppen met het EHBO-gedeelte.

Maar ik hoop dat er nieuwe vrijwilligers zullen komen.

Ben je in het bezit van een geldig EHBO-diploma, en heb je zin en tijd om deze taak van mij over te nemen, meld je dan op onderstaand nummer.

Er staat een vergoeding tegenover en er wordt voor eten en drinken gezorgd.

Bedankt alvast.

Groetjes Coby.

Bij interesse of vragen reageer dan via:

info@ropadienstverlening.nl  of bel  06-47514388

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aanwezigheid van gediplomeerde EHBO’ers (plus materiaal) is voor veel evenementen een verplichting, voor andere evenementen zeer aan te raden.

Heeft u binnenkort een evenement waarbij onze hulpverleners goed van pas zouden kunnen komen?

Bij al uw vrijmarkten, kinderspelen, atletiekwedstrijden, wielerronden, paarden- en ponyconcoursen, kermissen, (besloten) feesten, buurtfeesten, (muziek) evenementen, bedrijfsuitjes, teambuilding-weekends, feestweken, de bloemencorso, taptoe (sport)evenementen, (pop)concerten, vergaderingen, bijeenkomsten, hardloopwedstrijden, straattoernooien, familiesportdagen, e.d. bieden wij u de juiste hulpverlening ( EHBO ) en een passend advies voor de veiligheid (BHV) van uw bezoekers en deelnemers.

Als kleine onderneming kunnen wij u een persoonlijke dienstverlening bieden die adequaat, flexibel en creatief is, toegesneden op uw specifieke situatie en wensen.

Deze evenementen kunnen zowel in een gebouw, een tent of open lucht plaats vinden.

Alle aangesloten hulpverleners zijn in het bezit van diploma’s en zullen volgens de richtlijnen van het eenheidsdiploma EHBO, eerste hulp verlenen.
Met een duidelijke structuur.

Eén aanspreekpunt voor de organisator.
De E.H.B.O.-er geeft ook aanwijzingen ter voorkoming van leed en let op het welzijn van bezoekers én personeel.
Vanzelfsprekend zijn de hulpverleners duidelijk herkenbaar aan hun outfit
Tijdens het evenement zullen altijd twee of meer hulpverleners aanwezig zijn, waarvan tenminste één ervaren hulpverlener, die de leiding heeft en fungeert als aanspreekpunt voor de organisator.
Deze mensen bogen op een ruime ervaring, beschikken over verbandmateriaal en besteden een (groot) gedeelte van hun vrije tijd aan de EHBO.
Wij beschikken bovendien over een eigen AED, waarmee levens gered kunnen worden.

Bij de evenementen geldt dat de EHBO’er een graag geziene gast is.

BHV-er
Verkeersregelaar
AED-bediener
Lid van HartSlagNu
Eerste Hulp Verlener
Evenementen Hulp Verlener

BHV