Inrichting EHBO-post

Algemene regels inrichting EHBO-post

Een EHBO-post dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

Herkenbaarheid

 • De EHBO-post dient duidelijk herkenbaar te zijn voor aanwezigen. Duidelijk zichtbare verwijzing op het gehele evenemententerrein met gebruik van internationale symbolen.
 • Goed zichtbare ligging op het evenemententerrein, bereikbaar voor een ambulance

Bemensing

 • EHBO-personeel dient in bezit te zijn van een geldig EHBO-diploma, inclusief aantekening reanimatie en AED-bediening, en dit desgewenst te kunnen aantonen.
 • De EHBO-post dient tijdens de duur van het evenement permanent bemand te zijn door tenminste 1 EHBO’er
 • De EHBO-ers dienen te allen tijde herkenbaar te zijn voor publiek en andere hulpdiensten.
 • EHBO post- en personeel dient bereikbaar te zijn middels portofoon en/of gsm.

Post

 • Een wind- en waterdichte verwarmde ruimte van minimaal 5 bij 5 meter (bij voorkeur afsluitbaar).
 • De post moet zijn gelegen op een zodanige plaats dat zowel bezoekers en/of deelnemers onze EHBO-ers niet kunnen hinderen.
 • Dusdanig gepositioneerd dat deze gemakkelijk te bereiken is voor ambulances,
 • Goede toegankelijkheid voor brancards (vrije werkruimte rondom de ingang en vrije naderingsmogelijkheden over een verharde ondergrond)
 • Binnen een vlakke vloer (eventueel met vlonder) ook voor de ingang.
 • Geen algemene toiletvoorzieningen binnen 10 meter van de EHBO-post.
 • Goede verlichting
 • 220V aansluiting
 • Voldoende privacy voor patiënten
 • Voldoende geluidsisolatie

Uitrusting

 • AED
 • EHBO-koffer met standaarduitrusting volgens Oranje Kruis
 • Eigen toiletvoorziening EHBO personeel en patiënten
 • Tafel en 4 stoelen
 • Brancardtafel
 • Communicatiemiddelen
 • Plattegrond van het evenemententerrein.
 • Stromend water voorziening op max 15 meter afstand, danwel jerrycans of flessen met een hoeveelheid van tenminste 25 liter.

Verder geldt:

 • Bij minder dan 200 gelijktijdig aanwezige bezoekers/deelnemers dient de organisator zelf de inschatting te maken of bij het evenement de aanwezigheid van EHBO gewenst is. In alle gevallen geldt hierbij de regel “verantwoord gastheerschap”.
 • De GHOR adviseert per 1000 aanwezige bezoekers/deelnemers één EHBO-er (met een minimum van twee EHBO-ers)
 • Indien gebruik wordt gemaakt van een EHBO-post (door de GHOR geadviseerd vanaf 1000 bezoekers en/of deelnemers gelijktijdig) dient deze permanent te zijn bezet door tenminste één EHBO-er. Deze dient ook als coördinator en aanspreekpunt voor hulpdiensten.
 • Met behulp van onderstaande tabel kan, conform de landelijke richtlijn het aantal noodzakelijke EHBO-ers worden bepaald.
Gelijktijdige
aanwezigen
EHBO hulpverlenersEHBO post
met AED) *
0 – 200Volgens goed gastheerschap 
200 – 10002 (minimum)Gewenst
1.000 – 20002Geadviseerd
2.000 – 30003 (waarvan 1 coördinator)ja
3.000 – 40004 (waarvan 1 coördinator)ja
4.000 – 50005 (waarvan 1 coördinator)ja

*   De inrichting van een EHBO post wordt door de GHOR geadviseerd vanaf 1000 gelijktijdige aanwezigen.  In voorkomende gevallen kan een post ook gewenst zijn bij een geringer aantal bezoekers, zoals bij kleine festivals, muziekevenementen en sportevenementen. Vanaf 2000 aanwezigen is een post vereist. Indien een EHBO post wordt ingericht, dient deze te allen tijde gedurende het evenement bemenst te zijn door minimaal 1 EHBO-er die tevens dient als coördinator/aanspreekpunt. Onderdeel van de standaardinventaris EHBO-post  is een AED.