Financiële vergoeding

De inzet van ROPA Dienstverlening brengt kosten met zich mee.
Een deel van de kosten worden doorberekend aan de organisatie van het evenement.

Wij zouden dit werk graag voor niets willen doen, helaas is dat in deze huidige maatschappij niet mogelijk.

Professioneel en deskundig personeel met de juiste diploma’s en de juiste scholing, kost helaas in deze maatschappij geld.

Elk evenement is uniek en behoeft ook maatwerk. Wij maken voor u een vrijblijvende offerte. Maar om u van dienst te zijn,  kunnen we u een richtlijn te geven. Wij zijn transparant.

Dit zijn de prijzen per 01-01-2024

–  Dat de verbruikte materialen op nacalculatie verrekend worden                                          (cold-packs en ijsverband)                                                                                                                   – Verrekening van gebruikt duur materiaal zoals de AED elektroden, in overleg met organisatie en verzekering .                                                                                                                   –  Voor een hulppost (tent 4mx4m met materiaal (bed, tafel en stoelen))                        vragen we € 75,00 per dag
–  Voor een mobiele hulppost + EHBO-er/chauffeur vragen we  € 20,00 per uur
–  Kilometer vergoeding bedraagt 20 eurocent per kilometer

EHBO – ruimte dient te voldoen aan:

  • Minimaal 3 x 3 meter.
  • Voldoende licht.
  • Stromend water op minimale afstand, max. van 20 meter.
  • Een tafel met minimaal drie stoelen.
  • Privacy kunnen bieden voor behandeling eventuele slachtoffers.
  • Een stroompunt.
  • De EHBO post dient duidelijk zichtbaar te zijn voor bezoekers/deelnemers.

Note: Indien er geen EHBO – ruimte aanwezig is zal de Mobiele EHBO post ingezet worden. Hiervoor dient wel een geschikt stroompunt aanwezig te zijn en een minimale doorrijhoogte van 2,70 meter.

Voor EHBO op Uw evenement berekenen we:

Tarieven:

  • Hulpverlening vanaf 08:00 uur tot 20:00 uur: € 30,00 per uur, per 2 hulpverleners.
  • Hulpverlening vanaf 20:00 uur tot 08:00 uur: € 40,00 per uur, per 2 hulpverleners.
  • Beschikbaar stellen AED: € 15,00 per dagdeel (à 4 uur).

Note: bij commerciële activiteiten worden afwijkende tarieven gehanteerd.

Indien wij zelf voor maaltijden en consumpties dienen te zorgen:
Consumpties (1 per persoon per uur)  € 3,00
Per maaltijd (per persoon)  € 15,00

* Voor een straatfeest van 10 tot 150 personen komt er een EHBO-er/BHV-er kosten € 150,00 (+/- 6 uur)

* Voor besloten feesten en zakelijke bijeenkomsten tot 150 personen komt er een    EHBO/BHV-er de kosten zijn € 100,00 (+/- 4 uur)

* Voor een Verkeersregelaar/parkeerbegeleider vragen we € 17,50 per uur p.p.

* Voor bewaking van uw evenement vragen we € 22.50 per uur p.p.

Als u zelf voor de mensen zorgt kunt u de materialen ook los huren

Los te huur:

–  A.E.D.                   € 35,00 per dag   (borg wordt gevraagd)
–  E.H.B.O.tas         € 10,00 per dag
–  Brandblusser      €  5,00 per dag (bij gebruik wordt de vulling verrekend)                             – Huur voor evenementen van porto (per stuk)    €  5,00 per dag

Heeft u hulpverlening aangevraagd en zijn er voldoende vrijwilligers beschikbaar dan dienen de kosten 1 week voor aanvang van het evenement te zijn voldaan.

Bij te late betaling zal € 15,00 extra in rekening worden gebracht.

Indien het evenement langer duurt dan in de aanvraag is vermeld, kunnen de Eerste Hulpverleners niet verplicht worden langer te blijven dan oorspronkelijk is aangevraagd.

Indien de Eerste Hulpverleners, ten behoeve van het evenement, langer aanwezig zijn dan oorspronkelijk is gevraagd, dan kunnen hiervoor evenredig extra kosten in rekening worden gebracht.

 Geen betaling = Geen hulpverlening.                  U dient dit zelf in de gaten te houden.

Mutaties:

dienen tenminste 2 weken voor aanvang van het evenement schriftelijk aan ons doorgegeven te worden

Annulering:

Annulering van de aanvraag door de organisatie van een evenement is kosteloos tot 7 dagen voor aanvang van het evenement. Na het verlopen van deze termijn zal bij annulering tot 48 uur voor aanvang van het evenement 50% van het oorspronkelijke bedrag in rekening worden gebracht.

Bij annulering van de aanvraag door de organisatie van een evenement binnen 48 uur voor aanvang van het evenement, zal het gehele bedrag in rekening worden gebracht.(Uitgezonderd zijn extreme weersomstandigheden.)

Aansprakelijkheid:

De organisator van het evenement dient te zorgen voor alle noodzakelijke verzekeringen en tevens zorg te dragen voor een goede/veilige werkomgeving voor de hulpverlener.

Aanvraag:

Wij verzoeken u 4 weken voor aanvang van het evenement uw aanvraag in te dienen.
Voor de zomermaanden (mei, juni, juli, augustus) geldt 6 weken van te voren.

2 tot 1 week* voorafgaande het evenement 175% van het tarief.

1 week of minder voorafgaande aan het evenement Geen ondersteuning meer mogelijk.

*als u 2 tot 1 week tevoren ondersteuning vraagt dan doen wij ons uiterste best maar kunnen wij u op voorhand helaas geen ondersteuning garanderen. Neem contact met ons op om te kijken wat er mogelijk is.

Aanvragen worden alleen behandeld als u het onderstaande formulier heeft ingevuld en op tijd heeft opgestuurd.

aanvraagformulier

ROPA Dienstverlening kan u ook van dienst zijn:

– voor ondersteuning bij het organiseren van evenementen
– voor het inhuren van BHV-ers
– voor het inhuren van verkeer regelaars